راهنمای ثبت‌نام انفرادی

 راهنمای ثبت‌نام انفرادی در نهمین دورۀ روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

دانش‌آموزان سراسر کشور برای ثبت‌نام در روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو باید به مدرسۀ خود مراجعه کنند و در صورتی که مدرسه قصد ثبت‌نام نداشت به نمایندگی‌ دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو در شهر خود مراجعه کنند.

فهرست نمایندگی‌ها