مسئله‌ها و پاسخ‌های مسابقۀ کانگورو ۲۰۱۵

دوستان کانگورو سلام و خسته نباشید!

امیدواریم از شرکت در هفتمین دورۀ ریاضیات کانگورو 2015 لذت برده باشید. می دانیم که منتظر دریافت حل مسئله های مسابقه 2015 بوده اید. با کلیک بر روی پیوندهای زیر می توانید فایل مربوط به پایۀ خود را دریافت کنید. حالا که مسئله ها و حل آنها را دارید می توانید بیشتر درباره آنها فکر کنید.

 

گروه 1: پایۀ اول و دوم ابتدایی (PreEcoliers)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2015                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2015

     

گروه 2: پایۀ سوم و چهارم ابتدایی (Ecoliers)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2015                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2015

 

گروه 3: پایۀ پنجم و ششم ابتدایی (Benjamins)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2015                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2015

 

گروه 4: پایۀ هفتم و هشتم (Cadets)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2015                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2015

 

گروه 5: پایۀ نهم و دهم (Juniors)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2015                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2015

 

گروه 6: پایۀ یازدهم و دوازدهم (Seniors)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2015

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2015